Zásady poskytování služeb

1     Dobrovolnost:

  • Služba je poskytována na základě dobrovolného rozhodnutí klienta.
  • Klient má právo kdykoli ukončit poskytování služby.

2     Respekt ke klientovi:

  • Poskytování služby vychází z individuálně určených potřeb a přání klienta.
  • Pracovníci v přímé péči respektují osobní názor a vůli klientů (jak chtějí službu využívat, jakou zakázku chtějí řešit apod.) a to tak, aby prostřednictvím poskytované služby došlo k naplňování individuálních cílů klienta.

3      Důvěrnost:

  • Informace sdělené na Lince důvěry zůstávají mezi zájemcem / klientem a pracovníkem. Pracovníci LD jsou vázáni mlčenlivostí.

4      Anonymita:

  • Klient zůstává v anonymitě, pokud se nerozhodne jinak.
  • Pracovníci LD zůstávají v anonymitě. Rovněž tak místo poskytování služby LD zůstává neveřejné.

5      Nízkoprahovost:

  • Zájemci o službu se mohou obrátit na Linku důvěry v kteroukoliv její provozní dobu bez předchozího objednání.
  • Klient může zůstat v anonymitě.

6      Orientace k soběstačnosti:

  • Služba je poskytována tak, aby klienty podporovala v aktivitě, podporovala jejich samostatnost, motivovala je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace.