Oblasti potřeb, které Pečovatelská služba pomáhá řešit

Oblasti potřeb, které Pečovatelská služba pomáhá řešit

osobní hygiena

 • denní hygiena
 • mytí a koupání
 • výkon fyziologické potřeby

zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • oblékání

samostatný pohyb

 • změna polohy
 • manipulace s předměty
 • pohyb ve vlastním prostoru
 • pohyb mimo domácnost

zajištění stravování

 • příprava  a příjem stravy

péče o domácnost

 • udržování domácnosti
 • péče o oblečení, boty
 • udržování tepelného komfortu, obsluha spotřebičů
 • nakládání s odpady

zajištění kontaktu se společenským prostředím

 • společenské kontakty
 • orientace
 • komunikace
 • využívání běžných veřejných služeb

seberealizace

 • vzdělávání
 • pracovní uplatnění
 • oblíbené činnosti

péče o zdraví

 • zdravotní prevence
 • zdraví
 • zdravá výživa

uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

 • finanční a majetková oblast
 • základní doklady
 • účast na veřejném životě
 • ochrana práv

podpora rodičovských kompetencí

 • péče o děti