Oblasti potřeb, které Pečovatelská služba pomáhá řešit

 • osobní hygiena
  • denní hygiena
  • mytí a koupání
  • výkon fyziologické potřeby
 • zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • oblékání
 • samostatný pohyb
  • změna polohy
  • manipulace s předměty
  • pohyb ve vlastním prostoru
  • pohyb mimo domácnost
 • zajištění stravování
  • příprava  a příjem stravy
 • péče o domácnost
  • udržování domácnosti
  • péče o oblečení, boty
  • udržování tepelného komfortu, obsluha spotřebičů
  • nakládání s odpady
 • zajištění kontaktu se společenským prostředím
  • společenské kontakty
  • orientace
  • komunikace
  • využívání běžných veřejných služeb
 • seberealizace
  • vzdělávání
  • pracovní uplatnění
  • oblíbené činnosti
 • péče o zdraví
  • zdravotní prevence
  • zdraví
  • zdravá výživa
 • uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
  • finanční a majetková oblast
  • základní doklady
  • účast na veřejném životě
  • ochrana práv
 • podpora rodičovských kompetencí
  • péče o děti