Přehled úhrad a seznam pečovatelských úkonů platných od 1.3.2018

 

 

 

Základní úkony pečovatelské služby

(v souladu s vyhl.č. 505/2006 Sb.)

 

Úhrada

 

Měrná jednotka

Pomoc při sebeobsluze

  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

120,- Kč

1 hodina

 

Pomoc při osobní hygieně

  • pomoc při úkonech osobní hygieny
  • pomoc při základní péči o vlasy (mytí, vysoušení)
  • pomoc při použití WC

 

120,- Kč

1 hodina

 

Zajištění stravy

dle ceny dodavatele

-

maximálně 75,-Kč

1 oběd

Dovoz nebo donáška jídla (vč. jídlonosičů)

 

26,- Kč

 

1 úkon

Pomoc při přípravě, příprava a podání jídla a pití

 

120,- Kč

1 hodina

Běžný úklid a údržba domácnosti (tj. základní poklizení, setření povrchů, vysávání, vynesení odpadků, úklid sanitárního zařízení, údržba domácích spotřebičů – vše v trvání nejdéle 1h denně)

 

120,- Kč

1 hodina

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (např. sezónní úklid včetně mytí oken, úklid po malování a to v trvání nejdéle 3h týdně)

120,- Kč

1 hodina

Donáška vody

120,- Kč

1 hodina

Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

120,- Kč

1 hodina

Běžné nákupy (max do 5 kg) a pochůzky

120,- Kč

1 hodina

Velký nákup (např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti a to max do 15 kg)

110,- Kč

1 úkon

Praní ložního a osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

60,- Kč

1 kg

Žehlení ložního a osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

60,- Kč

1 kg

Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět

120,- Kč

1 hodina

Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

 

120,- Kč

1 hodina

 Základní sociální poradenství

          0,- Kč

    1 hodina

 

Cena za hodinu se účtuje podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Pokud poskytování těchto úkonů (včetně času nezbytného k jejich zajištění) netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí a účtuje se každých započatých 15 minut.