Přehled úhrad a seznam pečovatelských úkonů platných od 1.4.2022

Základní úkony pečovatelské služby
(v souladu s vyhl.č. 505/2006 Sb.)

Úhrada Měrná jednotka

Pomoc při sebeobsluze

  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
135,- Kč 1 hodina

Pomoc při osobní hygieně

  • pomoc při úkonech osobní hygieny
  • pomoc při základní péči o vlasy (mytí, vysoušení)
  • pomoc při použití WC
135,- Kč 1 hodina
Zajištění stravy

dle ceny dodavatele - maximálně 95,-Kč

1 oběd
Dovoz nebo donáška jídla (vč. jídlonosičů) 35,- Kč 1 úkon
Pomoc při přípravě, příprava a podání jídla a pití 135,- Kč 1 hodina
Běžný úklid a údržba domácnosti (tj. základní poklizení, setření povrchů, vysávání, vynesení odpadků, úklid sanitárního zařízení, údržba domácích spotřebičů – vše v trvání nejdéle 1h denně) 135,- Kč 1 hodina
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (např. sezónní úklid včetně mytí oken, úklid po malování a to v trvání nejdéle 3h týdně) 135,- Kč 1 hodina
Donáška vody 135,- Kč 1 hodina
Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 135,- Kč 1 hodina
Běžné nákupy (max do 5 kg) a pochůzky 135,- Kč 1 hodina
Velký nákup (např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti a to max do 15 kg) 140,- Kč 1 úkon
Praní ložního a osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 80,- Kč 1 kg
Žehlení ložního a osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 80,- Kč 1 kg
Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět 135,- Kč 1 hodina
Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 135,- Kč 1 hodina
Základní sociální poradenství 0,- Kč 1 hodina

Cena za hodinu se účtuje podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Pokud poskytování těchto úkonů (včetně času nezbytného k jejich zajištění) netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí a účtuje se každých započatých 15 minut.